PodjetjeZavarovanjaZaposlitve
Kontakt Domov

ZM PRIZMA Riziko življenjsko zavarovanje

Ste kdaj razmišljali, kaj bo z vašo družino, če se vam kaj zgodi? Čeprav si to neradi priznamo, smo vsi minljivi.

S sklenitvijo riziko ZM Prizma zavarovanja za primer smrti boste zagotovili finančno varnost svojim najbližjim v primeru najhujšega. Z izplačilom zavarovanja ob smrti zavarovane osebe omogočimo vašim najbližjim premostitev nastale finančne situacije − nenadnega izostanka dela dohodka, ohranitev obstoječega življenjskega standarda, nadaljevanje s šolanjem otrok, poravnavanje kreditnih in tekočih obveznosti.

Prednosti ZM PRIZMA Riziko

  • Dostopne premije za visoke zavarovalne vsote, ker ni vključene varčevalne komponente.
  • Velika izbira zavarovalnih vsot in premij, saj ni omejitve najnižje in najvišje premije ter zavarovalne vsote.
  • Možnost obročnega in enkratnega plačila premije: premije lahko plačujete mesečno, kvartalno, polletno, letno ali pa v enkratnem znesku poravnate premijo za celotno zavarovalno obdobje.
  • Zavarovalna doba od enega (1) do petindvajset (25) let.
  • Enega ali več upravičencev izbere zavarovanec.
  • Pristopna starost zavarovanca je od 14 do 65 let.

Pri sklenitvi zavarovanja je zelo pomembna izbira ustrezno visoke zavarovalne vsote. Svetujemo vam, da pri izbiri višine zavarovalne vsote upoštevate naslednje dejavnike:

  • prihodki in življenjski položaj zavarovanca,
  • osebe, ki so odvisne od dohodkov zavarovanca,
  • obstoječe premoženje zavarovanca ter
  • kreditne in druge finančne obveznosti zavarovanca
Davčne ugodnosti

Izplačilo zavarovalne vsote v primeru smrti ni obdavčeno. Če je zavarovanje sklenjeno za 10 let in več, se pri plačilu premije ne obračunava 6,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

Primer:

Zavarovanec
Starost
Zavarovalna
doba
Zavarovalna
vsota
Mesečna premija
Moški
30 let
10 let
30.000 EUR
9,50 EUR
Ženska
32 let
10 let
100.000 EUR
19,67 EUR

Za dodatne informacije nas pokličite, z veseljem vas bomo tudi obiskali.