PodjetjeZavarovanjaAktualnoZaposlitve
Kontakt Domov

Na osnovi pogodbe o poslovnem sodelovanju sklepamo za
ZAVAROVALNICO MARIBOR d.d.
naslednja zavarovanja:

OSEBNA ZAVAROVANJA

1. ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA
- ZM Prizma - zavarovanje in naložba
- ZM Prizma - FlexPension

- ZM Prizma Riziko življenjsko zavarovanje
- ZM Prizma Junior - naložbeno življenjsko
zavarovanje za otroke
- ZM Prizma Junior FlexPension
- Zlata naložba (14-65 let)
- Modra jesen (50-80 let)
- Zlati ključ (0-13 let)

2. NEZGODNA ZAVAROVANJA
- Zojina zavarovanja
- Nezgodno zavarovanje posameznikov
- Nezgodno zavarovanje otrok
- Nezgodno zavarovanje dijakov in študentov
- Nezgodno zavarovanje športnikov
- Nezgodno zavarovanje družin
- Nezgodno zavarovanje upokojencev
- Skupinsko nezgodno zavarovanje

3. AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
- Obvezno avtomobilsko zavarovanje
- Kasko zavarovanje
- Zavarovanje motorjev
- Odkup 1. škode
- Avto šipa asistenca (AŠA)
- Zavarovanje »brez točk«
- Pravna zaščita vozniškega dovoljenja
- AO voznika (AO plus)
- Asistenca AXA
- Motoristična asistenca AXA
- Nezgodno zavarovanje oseb v motornem vozilu
- Pravna zaščita

4. ZAVAROVANJE DOMA
- zavarovanje hiše
- zavarovanje stanovanja
- zavarovanje stanovanjske opreme
- zavarovanje asistence doma
- osebna asistenca
- pravna zaščita
- potresna zavarovanja

5. TURISTIČNA ZAVAROVANJA
- turistična zavarovanja z asistenco v tujini
- obvezno zavarovanje plovil
- kasko zavarovanje plovil

POSLOVNA ZAVAROVANJA

1. PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA
- Zavarovanje zgradb
- Zavarovanje opreme
- Zavarovanje zalog
- Zavarovanje računalnikov
- Strojelomno zavarovanje
- Potresno zavarovanje

2. TRANSPORTNA ZAVAROVANJA
- Zavarovanje motornih vozil
- Zavarovanje plovil
- Zavarovanje tovora
- Zavarovanje špediterske odgovornosti
- Zavarovanje prevozniške odgovornosti

3. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
- Zavarovanje splošne odgovornosti
- Zavarovanje poklicne odgovornosti
- Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

4. KMETIJSKA ZAVAROVANJA
- Zavarovanje živali
- Zavarovanje plodov in posevkov

5. ZAPOSLENI
- Kolektivno nezgodno zavarovanje
- Kolektivno življenjsko zavarovanje


Prav tako posredujemo pri sklepanju zavarovalnih pogodb prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za pokojninsko  družbo MOJA NALOŽBA d.d.

Z namenskim varčevanjem za dodatno pokojnino pri Moji naložbi d.d. si lahko
zagotovite finančno varnejše in udobnejše življenje v času upokojitve

Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je varčevanje
po pokojninskem načrtu, ki ga deloma ali v celoti financira delodajalec. Delodajalci tako pomembno pripomorejo k socialni varnosti svojih delavcev.

Individulano prostovoljno pokojninsko zavarovanje je varčevanje po pokojninskem načrtu, ki ga v celoti financira posameznik sam. S tem si pod najugodnejšimi pogoji omogoča izplačevanje dodatne starostne ali predčasne upokojitve.


Kot dober poznavalec zavarovalniškega trga imamo sklenjeno pogodbo o
poslovnem sodelovanju z zavarovalnico ARAG d.d. za katero tržimo zavarovanje
pravne zaščite.

ARAG d.d. je globalna zavarovalnica za katero ponujamo zavarovanje
pravne zaščite. Produkti, ki jih ponujamo:
- Pravna zaščita na zasebnem področju
- Pravna zaščita vozila
- Pravna zaščita na področju prometa
- Pravna zaščita na gospodarskem področju
- Pravna zaščita za zdravnike
- Pravna zaščita na področju kmetijstva
- Pravna zaščita za menedžerje